Ordinær generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling i Bluesforeningen CROSSROADS afholdes lørdag den 15. maj 2021, kl. 14 i Bygningen, Ved Anlæget 14 B, Vejle


Ethvert stemmeberettiget medlem af foreningen kan stille op til bestyrelsen. I tilfælde af at flere kandidater end det nødvendige antal stiller op, vil der blive afholdt afstemning.


Dato og tidspunkt:

Lørdag d. 15. maj 2021, kl. 14.00

 

Sted:

Bygningen, Ved Anlæget 14 B, Vejle


DAGSORDEN
1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Formandsberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse.
     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
         Peter Buhl (modtager genvalg), 2 år
         Kåre Langlet (modtager genvalg), 2 år
         Morten Christoffersen (modtager genvalg), 2 år
         Kim Lundholm (modtager genvalg), 2 år
7) Valg af revisor.
8) Evt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Mail til: peter@crossroads-vejle.dk


Venlig hilsen


Peter Buhl
Formand


Generalforsamling

 

Bluesforeningen CROSSROADS: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen foregår i:

              

              BYGNINGEN

              Ved Anlæget 14 B

              7100 Vejle