Bluesforeningen CROSSROADS: Ordinær generalforsamling, 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Dato og tidspunkt:

24. februar 2018, kl. 14.00

Sted:

Bygningen, Ved Anlæget 14 B, Vejle

 

Dagsorden jf. vedtægter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Formandsberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af revisor.
8) Evt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
I praksis skal forslag sendes pr. e-mail til peter@crossroads-vejle.dk og være modtaget senest 17. februar 2018.

 

Vedtægter for Bluesforeningen CROSSROADS kan læses her: VEDTÆGTER

Alle interesserede er velkommen.
Kun personer der er medlemmer af indeværende år har stemmeret.

Vedtægterne for Bluesforeningen CROSSROADS kan hentes her som .pdf-dokument:

Hent .pdf-dokumentet ved at » KLIKKE HER