Bluesforeningen CROSSROADS: Ordinær generalforsamling, 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Dato og tidspunkt:

24. februar 2018, kl. 14.00

Sted:

Bygningen, Ved Anlæget 14 B, Vejle

 

Dagsorden jf. vedtægter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Valg af stemmetællere.
3) Formandsberetning.
4) Godkendelse af årsregnskab.
5) Indkomne forslag: Ingen!
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af revisor.
8) Evt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
I praksis skal forslag sendes pr. e-mail til peter@crossroads-vejle.dk og være modtaget senest 17. februar 2018.
   Opdatering d. 18. februar 2018 kl. 13:

   Der er ikke fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen!

 

Vedtægter for Bluesforeningen CROSSROADS kan læses her: VEDTÆGTER

 

Bemærk:

Jf. foreningens vedtægter § 5.3 gælder:
“Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har møderet ved generalforsamlingen”.

Vedtægterne for Bluesforeningen CROSSROADS kan hentes her som .pdf-dokument:

Hent .pdf-dokumentet ved at » KLIKKE HER